Loading...

CompuLite Czech BETA 0.8.0

Download

123

DISCORD: https://discord.gg/ex5wRZ7sUT
(zde se můžeš pobavit, zeptat se, zahrát si s některými hry)

CZ:

VERZE: BETA 0.8
------------------------
Tento překlad je můj první vůbec - může obsahovat/obsahuje chyby - všechny chyby prosím nahlaš na Discordu.
------------------------
PŘEKLAD OBSAHUJE:
Změny ve vypsání pokud - přeloženo, odstraněny pouze americké možné pokuty

V PLÁNU:
- vydat plnou verzi! :D
------------------------
POTŘEBUJEŠ:
[verzi v1.5.2.0+] CompuLite - CompuLite (EN)
------------------------
INSTALACE:

Otevři složku se hrou a vlož složku 'Plugins'. Tímto se nahradí i soubor .ini, který obsahuje také nějaké změny - např. CZK měna
------------------------
Chyby: Některé písmena (ě, š, č, ř) se nezobrazují (Opraveno ve verzi BETA 0.4)
------------------------
Changelog: (CZ)
V0.8.0 BETA:
- opraveny chyby v .xml
- opraveny chyby v .ini
- v .ini je nyní nastaveno IsPausedWhenOpen=yes
- pokusil jsem se co nejvíc zmenšit velikost
V0.7.0 BETA:
- opraveny chyby
- přesunuto 'výtržnictví' do charges.xml a přidáno odnětí svobody 2-3 roky
- změněny pokuty
V0.6.0 BETA:
- přeložen konfigurační soubor .ini (CompuLite.ini)
- opraveny chyby
- nový zjednodušený návod v ReadMe.txt
V0.5.0 BETA:
- přeložen xml soubor Charges.xml (neobsahuje měnu CZK)
- opraveny nezobrazující se písmena v Citations.xml
- opraveny další menší chyby
- přidány nové :frame_photo: fotky (i do archivu)
- nový postup instalace v ReadMe.txt
- další změny v ReadMe.txt
- přejmenován název ''Screenshots'' na ''Fotky''
V0.4.0 BETA:
- opraveny chyby
- menší změny v pokutách
- změněn soubor .ini
- přidány nové fotky (i do archivu)
V0.3.0 BETA:
- přidán soubor .ini
V0.2.0 BETA:
- nové pokuty
- převedeno na CZK
V0.1.1 BETA:
- opravena délka textu
- zpráva v archivu je odstraněna
- přidán odkaz na discord v readme.txt
- název souboru změněn
---------------------------------------------------------------------------------------
EN:

VERSION: BETA 0.8
------------------------
This translation is my first ever - it may contain some bugs - please report all bugs.
------------------------
THE TRANSLATION CONTAINS:
Changes - translated, removed only US possible fines

IN THE PLAN:
- translate full plugin
- correct letters that do not appear (Fixed in BETA 0.4)
------------------------
YOU NEED:
[version v1.5.2.0 +] CompuLite - https://www.bejoijo.com/post/compulite
------------------------
INSTALLATION:

Open the game folder and insert the 'Plugins' folder. This will also replace the .ini file, which also contains some changes - eg. CZK currency
------------------------
Bugs: Some letters (ě, š, č, ř) are not displayed (Fixed in BETA 0.4)
------------------------
Changelog: (EN)
V0.8.0 BETA:
- fixed bugs/mistakes in .xml
- fixed bugs/mistakes in .ini
- IsPausedWhenOpen=yes is now set in .ini
- I tried to reduce the size as much as possible
V0.7.0 BETA:
- bugs fixed
- moved 'rioting' to charge.xml and added 2-3 years imprisonment
- the fines are slightly modified
V0.6.0 BETA:
- translated .ini configuration file (CompuLite.ini)
- bugs fixed
- new simplified instructions in ReadMe.txt
V0.5.0 BETA:
- translated xml file Charges.xml (does not contain the currency CZK)
- fixed non-display letters in Citations.xml
- Fixed other minor bugs
- added new: frame_photo: photos (also in archive)
- new installation procedure in ReadMe.txt
- other changes in ReadMe.txt
- renamed '' Screenshots '' to '' Photos ''
V0.4.0 BETA:
- bugs fixed
- minor changes in fines
- changed .ini file
- new photos added (also to the archive)
V0.3.0 BETA:
- added .ini file
V0.2.0 BETA:
- new fines
- converted to CZK
V0.1.1 BETA:
- text length fixed
- the message in the archive is deleted
- added reference to discord in readme.txt
- file name changed


Pokud si našel nějakou chybu, nahlaš ji zde: https://discord.gg/ex5wRZ7sUT

1.0 Coming Soon!
Show Full Description

First Uploaded: February 09, 2021
Last Updated: 18 hours ago
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 BETA 0.8.0 (current)

11 downloads , 15.9 MB
2 days ago

 BETA 0.7.0

42 downloads , 15.9 MB
6 days ago

 BETA 0.6.0

25 downloads , 15.9 MB
8 days ago

 BETA 0.5.0

1 downloads , 15.9 MB
February 16, 2021

 BETA 0.4.0

42 downloads , 9.2 MB
February 09, 2021

0 Comments