Loading...

Polish EUP + LSPDFR Backup 2.2

1,431

[PL]

Polish EUP - modyfikacja dodaje do gry zestaw strojów polskich służb: Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystów Policji oraz Straży Granicznej.
Całość jest zorganizowana w specjalnie stworzonym do tej modyfikacji menu.
Mundury mogą być używane przez gracza w modyfikacji EUP oraz przez postacie AI w modyfikacji LSPDFR.

Modyfikacja jest stworzona do używania wraz z pojazdami naszego autorstwa, backup został stworzony specjalnie pod polskie radiowozy.

Wersja 2.0:
Nowe formacje dochodzą do gry: CBŚP, SPKP, SG. Modyfikacja otrzymała stworzone pod nią menu do EUP, z podziałem strojów na formacje. W grze jest w sumie 130 różnych konfiguracji, 71 strojów męskich i 59 damskich.
Wraz ze strojami do PEUP pobierasz system polskiego wsparcia do modyfikacji LSPDFR. Cała policja oraz straż graniczna w grze będą korzystały z tych samych strojów, których gracz może używać poprzez EUP Menu. Spotkasz polskie służby na komisariatach, w pościgach, a także wezwiesz je jako wsparcie.

Wersja 2.1:
Ulepszenie instalatora - zwiększona tolerancja na błędy podczas instalacji. Instalator również sam wyłącza EUP S&R, które nie jest kompatybilne z PEUP.

Wersja 2.2:
Aktualizacja systemu polskiego wsparcia w LSPDFR - dodano BMW 320i do grupy SPEED, zmiany szans na pojazdy w patrolach. Drobne poprawki strojów kontrterrorystów.

Credits:
Modele ubrań - JeffreyTheDev
Tekstury - JeffreyTheDev, Ja Piotrek
Stroje i menu - Ja Piotrek
Polskie wspracie w LSPDFR - Seconder


[ENG]

Polish EUP - polish uniforms for police, CBŚP, Counterterrorists and Border Guard.
The modification has specially created menu for EUP.
Polish uniforms can be used by player in EUP Menu and by AI in LSPDFR.

Polish LSPDFR backup system is created to work well with our polish vehicles.

Version 2.0
New units: CBŚP, SPKP, SG. Specially created menu for EUP, 130 different uniforms, 71 suits for men and 59 suits for women.
When you download PEUP, you also have polish LSPDFR backup system, police officers in police stations, police patrols and backup use polish uniforms.

Version 2.1:
Installator improvements - increased the tollerance for user's installation mistakes. The installator also turns off the EUP S&R, which is not compatible with PEUP.

Version 2.2:
LSPDFR polish backup system improvements - SPEED group now uses BMW 320i, changes chances for some vehicles. Small improvements for counterterrorists.

Credits:
Clothes models - JeffreyTheDev
Textures - JeffreyTheDev, Ja Piotrek
Uniforms and menu - Ja Piotrek
Polish LSPDFR Backup - Seconder
Show Full Description

First Uploaded: July 10, 2020
Last Updated: 6 days ago
Last Downloaded: 9 minutes ago

All Versions

 2.2 (current)

353 downloads , 78.7 MB
6 days ago

 2.1

414 downloads , 78.7 MB
July 25, 2020

 2.0

664 downloads , 78.7 MB
July 10, 2020

4 Comments